Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Chiều 26/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội XII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Thông báo về việc chuyển địa điểm

Chiều 26/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội XII của Đảng đã nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ban Biên tập trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

"Tết ấm yêu thương 2016"

Thông báo về việc chuyển địa điểm

Thực hiện chương trình Xuân biên giới – Tết hải đảo năm 2016, trong các ngày 8-10/1/2016, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Ban Thường vụ tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức các hoạt động “Tết ấm yêu thương 2016” tại xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.